Home
Home > Farming > IC Vacumest ® systeem > IC Vacumest ® systeem

IC Vacumest ® systeem

Reductie van Ammoniak-emissie

De komende jaren moet de varkenshouder het mest- en ammoniakprobleem op zijn bedrijf oplossen. De mest moet ecologisch verantwoord verwerkt worden. De ammoniakemissie kan sterk naar beneden als de mest snel, middels een goed mestafvoersysteem uit de stal verwijdert wordt. Mestafvoersystemen moeten betrouwbaar, onderhoudsvrij en eenvoudig te bedienen zijn. Het IC-Vacumest® Systeem voldoet volledig aan deze eisen, en biedt u bovendien een aantal extra voordelen. Het systeem is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Als service bieden wij u een op maat gemaakt voorstel wat een optimale werking garandeert van het IC-Vacumest® Systeem in uw bedrijf.

Varkenshouders in binnen- en buitenland hebben het systeem hun vertrouwen gegeven en investeren in de Inter Continental kwaliteit. Voor het ‘IC-V systeem’ ontvingen we ook de gouden onderscheiding van VIV Europa, dus niet alleen de gebruiker maar ook de vakpers heeft zijn waardering uitgesproken voor ons systeem.

Een compleet programma (Ø200, Ø250 en Ø400), kwaliteit en betrouwbaarheid aan de ene kant en aandacht voor de mestproblematiek doet steeds meer varkenshouders kiezen voor het Vacumest systeem van Inter Continental. Voor al onze systemen geldt dat deze volledig voldoen aan de gestelde eisen en normen voor mestafvoersystemen.

Ja! Ik wil graag informatie over IC Vacumest ® systeem.

Overige producten:

Inter Continental B.V.
Ringweg 20
5813 BP Ysselsteyn (LB)

T +31 (0)478 - 541 229
E info@intercontinental.nl

Like us on
Facebook!