Home
Home > Farming > Oliefilmtechniek > Oliefilmtechniek

Oliefilmtechniek

IC-oilIC: voor een schonere en gezondere stallucht!

Toelatingsnummer: BWL2009.17

 

IC-oilIC: effectieve methode reductie stofconcentraties

Het aanbrengen van een oliefilm in een vleeskuikenstal is een zeer effectieve methode om stofconcentraties in de stal en stofemissies uit de stal te reduceren. Met behulp van speciale nozzles wordt eenmaal per dag gedurende maximaal 60 seconden olie verneveld in de stal. De olie zorgt ervoor dat het stof aan oppervlakken blijft kleven en niet de lucht in wordt gebracht als gevolg van dieractiviteit.

Door verneveling van 10 tot 15 ml IC-greenoil per m2 staloppervlak per dag, worden bij vleeskuikens stofreducties bereikt van 54%. IC-oilIC kan zonder noemenswaardig onderhoud probleemloos gedurende een lange tijd functioneren.

Bovendien biedt het systeem een belangrijk voordeel ten opzichte van systemen die alleen de uitgaande lucht reinigen van stof. Ook de stofconcentratie ín de stal wordt namelijk in belangrijke mate gereduceerd. Een verbetering voor mens en dier.

Het leidingsysteem met nozzels wordt boven de luchtinlaat geplaatst
1 leiding in het midden van de stal
IC-greenoil wordt middels een compressor onder druk verneveld
Stal zonder oliefilmtechniek
Stal met oliefilmtechniek

Ja! Ik wil graag informatie over Oliefilmtechniek.

Overige producten:

Inter Continental B.V.
Ringweg 20
5813 BP Ysselsteyn (LB)

T +31 (0)478 - 541 229
E info@intercontinental.nl

Like us on
Facebook!